Idag är det prick en månad sedan jag köpte mitt Happy Meal på McDonald’s Jägerso i Malmö, som sedan dess har stängt – vilket gör mitt Happy Meal det sista överlevande mealet därifrån. Jag inspirerades såklart av Joann Brusos Happy Meal Blog, där hennes Happy Meal fortfarande lever och ser i stort likadant ut ett år efter inköpet. Men den utlösande faktorn att sätta igång mitt experiment var diskussioner med människor i min närhet  som menade att det är så stor skillnad på hur mat tillverkas och hanteras i Sverige och USA, att ett Happy Meal här aldrig skulle överleva så länge.

Jag varken visste eller vet hur länge ett Happy Meal kan överleva, men vill ta reda på det. Och därför genomför jag experimentet. Inte för att bevisa att ett Happy Meal är värre än något annat eller för att anklaga McDonald’s för någonting. Utan bara för att jag är nyfiken på svaret på frågan: Hur länge överlever ett Happy Meal?